Zakládající nebo zakládací listina?

Square

Hledáte na internetu, jaké listiny potřebujete pro založení nového s.r.o.? A víte, jaký je rozdíl mezi zakládací a zakladatelskou listinou? Čeština je velmi složitý jazyk a pár písmenek ve slově znamená podstatný rozdíl ve významu.

Zakládací listinu má každé město, univerzita, je to pamětní záznam, který byl sepsán, aby lidé v budoucnosti věděli, kdo a kdy se rozhodl, že založí něco vskutku důležitého. Třeba zakládací listina Univerzity Karlovy, to je skutečný skvost, kde Karel IV. latinsky popisuje záměr, proč univerzitu zakládá, jak chce pozvednout vznešenost království a aby „obyvatelé lační po plodech věděni“ nemuseli jezdit do jiných zemí, aby se mohli učit v Čechách.

Zakládající listiny jsou mnohdy v archívech a muzeích a s obdivem můžeme číst, jak zapisovatel vážil každé slovo, aby nám zanechal svědectví velkých činů našich předků.

smlouva

Založit město, to v době, kdy byla všude jen prázdná krajina, lesy a louky, to bylo jen taktické nalezení místa, kde se křížily obchodní cesty nebo kde byly obchodní přístavy. Založit univerzitu, to už byla otázka, dnešními slovy řečeno, otázka sponzorství. Zakládací listina je historický skvost, ale i v dnešní době vznikají zakládací listiny. Zakládací listinu mají třeba ústavy, spolky nebo neziskovky. Oproti tomu zakladatelská listina, to je úřední, právní dokument, který musíte sepsat u notáře a je to nutná formalita, pokud chcete založit firmu. Tápete v otázkách, jaké listiny si mám pro založení nové s.r.o. přichystat?

smlouva

Na rovinu, kontaktujte firmu, které se tímto zabývá a poradí vám a neztrácejte čas studováním zákonů a prováděcích předpisů atd. Založit vlastní firmu, to je pro nás stejně významný krok, jako založení města. Začínáte na zelené louce a záleží jen na vás, jak velké impériu z toho vybudujete. Může to být vesnice, ale také úspěšné velkoměsto.