Tajemná Lví pevnost

Square

Vystoupáte-li až nahoru na náhorní plošinu tajemného skalního masivu Sigiriya, kde se nachází pevnost, očekávejte úchvatný výhled. Z pevnosti, ze které v pátém století vládl král Kassapa celé Srí Lance. Pevnost dal vybudovat Kassapa  v letech čtyři sta sedmdesát sedm až čtyři sta devadesát pět jako obranu před vojsky svého bratra. Na malé plošině, která se nachází asi v polovině tohoto masívu, dal Kassapa postavit bránu ve tvaru obrovského lva.  Zdi své nové pevnosti dal ozdobit barevnými freskami.
hora na srí lance
 Králův bratr měl v úmyslu Kassapu sesadit z trůnu, a později se mu to i podařilo, díky zradě nejbližších. Král Kassapa následně spáchal sebevraždu. Následně bylo hlavní město a královský palác po králově smrti opuštěny. Později bylo toto záhadné místo užíváno jako buddhistický klášter až do čtrnáctého století.

Místo, které stvořili bohové

Místní lidé však také vyprávějí, že pevnost legendy vytvořena bohy, kteří sestoupili z nebe. Sigiriya je dnes památkou na seznamu světového dědictví UNESCO. Jedná se o jeden z nejlépe zachovaných příkladů starobylého urbanismu. Okolí masivu Sigiriya bylo nejspíše obýváno již od prehistorických dob. Existují jasné důkazy, že mnoho skalních přístřeší a jeskyní, které se v okolí pod skalním masivem nacházejí, byly obydleny buddhistickými mnichy a askety již od třetího století. Asi nejvýznamnější důkaz lidského osídlení v této oblasti je skalní úkryt Aligala, který se nachází východně od masivu Sigiriya. Toto naznačuje, že oblast byla osídlena již před téměř pěti tisíci lety v období mezolitu.
obraz ze Srí Lanky
Buddhistické klášterní osady zde byly založeny v průběhu třetího století před naším letopočtem v západních a severních svazích kopců obklopených balvany, které obklopují Sigirijskou skálu.  Během tohoto období zde bylo vytvořeno několik skalních přístřeší nebo jeskyní. Tyto úkryty byly vytvořeny pod velkými balvany, s vyřezávanými odkapávacími římsami kolem vchodu do jeskyní. Poblíž těchto odkapávacích lišt, v mnoha úkrytech, se nachází několik skalních nápisů, které zaznamenávají, že tyto úkryty jsou darovány buddhistickému klášternímu řádu.